KẾT QUẢ HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH  - INTERNET

NĂM HỌC 2012 – 2013

VÒNG THI CẤP QUẬN

 

Khối thi : 3

 

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

110466811

Đỗ Lê Quỳnh

1970

15 phút 05

1

Nguyễn Đình Chính

2

86767282

Nguyễn Vũ Thanh Hằng [Kết quả]

1870

27 phút 44 giây

1

Hồ Văn Huê

3

110467076

phạm mỹ linh [Kết quả]

1840

29 phút 27 giây

1

Nguyễn Đình Chính

4

110467211

Tạ Anh Kiệt [Kết quả]

1830

25 phút 36 giây

1

Nguyễn Đình Chính

5

105588937

Trần Thiên Thảo [Kết quả]

1810

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

6

110813003

Trần Đình Thanh Sơn [Kết quả]

1790

27 phút 43 giây

1

Hồ Văn Huê

7

107101764

Nguyen Bao Han [Kết quả]

1790

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

8

105557083

Do Khanh Lam [Kết quả]

1760

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

9

110811124

Lê Hoàng Chương [Kết quả]

1700

27 phút 55 giây

1

Hồ Văn Huê

10

109718998

nguyen ngoc minh khoi [Kết quả]

1680

26 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

11

106727867

lê hạ yến vy [Kết quả]

1650

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

12

107537389

NGUYEN THAI BINH MINH [Kết quả]

1620

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

13

110811285

Nguyễn Ngọc Minh Hoàng[Kết quả]

1500

30 phút

1

Hồ Văn Huê

14

107423914

La Hoàng Thiên Hải [Kết quả]

1490

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

15

110323075

Lê Ngọcc Thảo Vân [Kết quả]

1490

30 phút

1

Hồ Văn Huê

16

107335665

nguyễn hoàng kim lân [Kết quả]

1450

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

17

110811978

Nguyễn Xuân Hải Hà [Kết quả]

1440

30 phút

1

Hồ Văn Huê

18

110568016

le doan minh hanh [Kết quả]

1420

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

19

110794981

phung dang [Kết quả]

1400

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

20

110634997

Nguyen Chi Dung [Kết quả]

1390

30 phút

1

Hồ Văn Huê

21

110699672

Trịnh Phúc Minh Ngân [Kết quả]

1380

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

22

110131055

Huỳnh Lê Hoàng Bảo [Kết quả]

1380

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

23

109653257

Trần Yến Lan [Kết quả]

1360

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

24

108514189

Phạm Hà Tố Nguyên [Kết quả]

1320

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

25

110595754

Nguyen Hoang Yen Vy [Kết quả]

1310

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

26

110656311

Lê Thanh Minh Trí [Kết quả]

1290

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

27

110811070

Nguyễn Phúc Điền [Kết quả]

1280

30 phút

1

Hồ Văn Huê

28

106260689

Nguyen Anh Duc [Kết quả]

1190

30 phút

1

Hồ Văn Huê

29

108302110

Đậu Vũ Lan Khuê [Kết quả]

1060

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

30

106981306

nguyen minh khue [Kết quả]

910

30 phút

1

Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch

31

106263705

maichínhân [Kết quả]

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

 

Khối thi : 4

 

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

104789651

NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU [Kết quả]

1370

30 phút

1

Hồ Văn Huê

2

110755010

Nguyễn Quang Minh Tiến [Kết quả]

1260

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

3

105149318

buiphanhuongvy [Kết quả]

1210

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

4

105381038

Nguyen Tran Nhu Quynh [Kết quả]

1200

28 phút 23 giây

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

5

108093268

lenhatquangkhoi [Kết quả]

1200

29 phút 58 giây

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

6

110701881

đàm hải thuỵ [Kết quả]

1160

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

7

104555708

Vo Dao Minh Duc [Kết quả]

1160

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

8

105314228

NguyenThanhBinh [Kết quả]

1130

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

9

108526531

Đào Anh Tuấn [Kết quả]

1110

30 phút

1

Trường Tiểu học Sông Lô

10

110852494

Trinh Hong Anh [Kết quả]

1050

30 phút

1

Hồ Văn Huê

11

109663020

Nguyễn Thanh Phương Nhiên[Kết quả]

1030

30 phút

1

Trường Tiểu học Khởi Nghĩa

12

108668340

Nguyen Vu Thai Uyen [Kết quả]

1020

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

13

110557754

Phạm Lê Vy [Kết quả]

990

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

14

86829269

Trần Nguyên Bảo Phương [Kết quả]

990

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

15

106665072

Huỳnh Nhật Huy [Kết quả]

990

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

16

107901274

Le Quoc Trung [Kết quả]

950

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

17

85107779

VĂN TRÀ MY [Kết quả]

930

26 phút 31 giây

1

Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch

18

105316071

NGÔ THANH DANG KHOA [Kết quả]

900

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

19

108565457

Vu An [Kết quả]

880

27 phút 46 giây

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

20

108526593

Nguyễn Duy Ngọc Trâm [Kết quả]

860

30 phút

1

Trường Tiểu học Sông Lô

21

105577870

Đòan Xuân Nam Phương [Kết quả]

850

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

22

108050451

nguyen thanh thao duyen [Kết quả]

820

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

23

110696019

Hồ Ngọc Khánh Duy [Kết quả]

790

27 phút 56 giây

1

Hồ Văn Huê

24

107203120

Vo Le Hoang Mai [Kết quả]

770

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

25

106630594

Nguyễn Diên Thảo [Kết quả]

730

30 phút

1

Hồ Văn Huê

26

89198165

nguyenminhlong03 [Kết quả]

730

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

27

105377857

bui hoang duong [Kết quả]

710

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

28

105130931

nguyenvuanhminh [Kết quả]

700

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

29

110857249

Phanngoclamkhe [Kết quả]

690

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

30

110165293

Trương Thanh Quyên [Kết quả]

670

30 phút

1

Trường Tiểu học Khởi Nghĩa

31

110845471

nguyen quoc minh [Kết quả]

500

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

32

107205049

Thach Thao Vi [Kết quả]

370

30 phút

1

Trường Tiểu học Đông Ba

 

Khối thi : 5

 

STT

ID

Họ và tên

Điểm

Thời gian thi

Số lần thi

Trường

1

104966281

Ng Vu Duy Quynh [Kết quả]

1610

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

2

108214010

Pham Thao Anh [Kết quả]

1590

30 phút

1

Trường Tiểu học Khởi Nghĩa

3

109968705

Phạm Thị Khánh Linh [Kết quả]

1580

29 phút 1 giây

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

4

108552416

Huỳnh Công Nam Sơn [Kết quả]

1580

30 phút

1

Trường Tiểu học Sông Lô

5

106843512

Nguyen Quang Duy [Kết quả]

1560

29 phút 19 giây

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

6

107775069

Vũ Ngọc Minh Thư [Kết quả]

1540

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

7

110398869

Bui Quoc Minh Quan [Kết quả]

1530

30 phút

1

Trường Tiểu học Trung Nhất

8

68660917

nguyen minh hieu [Kết quả]

1320

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

9

105826026

Doan Ngoc Gia Quynh [Kết quả]

1260

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

10

108868745

Nguyễn Võ Đình Huy [Kết quả]

1200

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

11

108890682

Nguyễn Phương Nghi [Kết quả]

1190

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

12

107491918

nguyen hoang phuong quyen[Kết quả]

1190

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

13

105112538

Phạm Đoàn Phương Thảo[Kết quả]

1170

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

14

109609049

Nguyen Ngoc Bao Tran [Kết quả]

1120

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

15

107401776

Lê Nguyễn Thanh Mỹ [Kết quả]

1100

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

16

91657882

cao dang tam thien [Kết quả]

1080

30 phút

1

Trường Tiểu học Cổ Loa

17

107218174

Nguyen Ngoc Van Anh [Kết quả]

1020

30 phút

1

Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch

18

106044312

Đoàn Khôi Nguyên [Kết quả]

1010

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

19

110513447

Đỗ Trường Thịnh [Kết quả]

980

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

20

91971317

lelinhhvh [Kết quả]

880

30 phút

1

Hồ Văn Huê

21

107166476

Nghiêm Xuân Khôi [Kết quả]

870

30 phút

1

Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch

22

105230224

tran hoang dan vy [Kết quả]

860

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

23

108526673

Cao Thị Ngọc Ánh [Kết quả]

830

30 phút

1

Trường Tiểu học Sông Lô

24

109653445

Trần Ngọc Minh Tú [Kết quả]

780

30 phút

1

Nguyễn Đình Chính

25

106158654

Trần Võ Thanh Tâm [Kết quả]

610

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát

26

109836103

Nguyễn Ngọc Yến Nhi [Kết quả]

590

30 phút

1

Trường Tiểu học Cao Bá Quát