Thông báo

Các đợt thi chính thức vòng thi  cấp Quận (21)

Địa điểm thi : THCS Cầu Kiệu

 

- Vòng thi cấp quận huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh được tổ chức sau vòng 20; ( thi vòng 21)

Thời gian thi Cấp Quận vòng 21 cho từng khối của các đợt chính thức như sau :

Thí sinh vào buổi sáng

          HS dự thi phải có mặt trước 30phút

  • Buổi sáng ngày : 05/01/2013

+ Từ 7h30 đến 8h00:

lớp 4,

lớp 6,

+ Từ 8h30 đến 9h00:

lớp 5,

lớp 7,

+ Từ 9h30 đến 10h00:

lớp 3;

lớp 9,

+ Từ 10h30 đến 11h00:

lớp 8;

 

 

- Điều kiện dự thi :


- HS phải vượt qua kỳ thi cấp trường và được xét duyệt thi cấp quận

- HS phải hoàn thành xong vòng thi 20

- Nhà trường phải chuẩn bị cho HS trường mình tai nghe cho HS

 

   Học sinh làm xong bài phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và kí tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài).