A.MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU:

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11 được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, bộ phận chuyên môn tổ chức cho  tất cả học sinh trường Tiểu học Cổ Loa  tham gia hội thi Viết Chữ đẹp nhằm :

          1/ Thúc đẩy phong trào “Giữ vở sạch-Rèn chữ đẹp”ở cấp tiểu học;trau dồi các kĩ năng viết chữ và trình by bi sạch đẹp ; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy& giáo dục ở bậc tiểu học.

         2/Pht huy vai trị v trch nhiệm của người giáo viên,duy trì những nề nếp,thĩi quen tốt trong học tập của học sinh tiểu học.

         3/ Phát hiện và khuyến khích những tập thể , cá nhân học sinh viết chữ đẹp.Phát huy truyền thống rèn chữ giữ vở của trường .

 

B. TỔ CHC THỰC HIỆN:

      I/ ĐỐI TƯỢNG &ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

- Toàn thể  học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 thuộc trường Tiểu học Cổ Loa.

 

     II/ HÌNH THỨC V NỘI DUNG DỰ THI:   

1. Giải tập thể:

-          Tất cả học sinh của lớp dự thi viết bài trên giấy in sẵn do trường cung cấp.

-          Vở dự thi: Lớp 1,2,3,4,5 vở tập viết in sẵn. kiểm tra thực tế.

2. Giải cá nhân:

- Mỗi học sinh dự thi:

      Nộp vở (tập viết khối 1,2,3 4,5) viết đầy đủ các bài đến thời điểm dự thi; kiểm tra thực tế trên lớp.

       - Tất cả HS dự thi sẽ thực hiện 2 bi viết trn giấy A4 .

             Nội dung gồm:    

v Bi 1: 15 pht

              - Đối với lớp 1:

              + 2 dịng chữ ci .

              + 3 dịng từ ứng dụng ( Viết chữ viết thường ,cỡ nhỡ )

 

- Đối với lớp 2,3 :

1 bài tập chép là đoạn văn ngắn khoảng 40 chữ (lớp 2), 60 chữ (lớp 3), trong đó có 2 đến 3 từ là tên riêng.

(viết chữ viết thường, kiểu chữ đứng, nét đều, cỡ nhỏ)

- Đối với lớp 4,5 :

1 bài tập chép là bài văn (thơ) ngắn khoảng 80 chữ (lớp 4), 100 chữ (lớp 5),trong đó có 3 đến 5 từ là tên riêng.

v Bi 2 : 15 pht

- 1 bài tập viết (lớp 1)hoặc tập chép (lớp 2, 3, 4, 5) tương tự yêu cầu của bài 1 nhưng yêu cầu phải viết chữ sáng tạo .

        III/ THỜI GIAN:

      -Thời gian tổ chức:

   * Học sinh :  7 giờ 00 phút sáng thứ tư ,  ngày 9 tháng 11 năm 2011

         IV/ GIẢI THƯỞNG:

            * Tập thể:

Giải I           : 1  giải/trường

Giải II          : 1  giải/trường

Giải III        : 1  giải/trường

Giải KK     : 2 giải/trường

            * Học sinh :

Giải I           : 1  giải/ khối

Giải II          : 1  giải/khối

Giải III        : 1  giải/khối

Giải KK     : 2 giải/khối

 

V/ THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO:

1/Ban tổ chức:

o   Nguyễn Thị Lan Hương       :  Hiệu trưởng                    : Trưởng ban.

o   Nguyễn Thị Tuyết Lan        : Phó hiệu trưởng                  : Phóban.

o   Đỗ Thị Bích Trâm                : Phó hiệu trưởng                   : Phóban.

o   Trần Bảo Long                     : CB. Thư viện                         : Uỷ viên.

o   Phạm Ngọc Ngn                  : CTCĐ                               : Uỷ viên.

o   Cao Thị Thanh Mai               : Bí thư chi đoàn                   : Uỷ viên.

o   L Thị Tuyết                         : Tổng phụ trách                       : Uỷ viên

2/Ban giám khảo:

          Học sinh :

                 Toàn thể giáo viên chủ nhiệm 24 lớp được phân công nhiệm vụ

coi thi và chấm thi chéo lớp .

      VI/     BẢNG ĐIỂM CHẤM THI:

                      Học sinh :

                    -VỞ SẠCH :    Căn cứ vào điều kiện bắt buộc  :   vở xếp loại A

                    -CHỮ ĐẸP :   

Căn cứ Phiếu chấm bài Viết chữ đẹp của học sinh trong Hội thi Vở sạch –Chữ đẹp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.            

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                      

Ngy 28 tháng 10 năm 2011

P. HIỆU TRƯỞNG