II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI :

            - Học sinh khối lớp 1,2,3,4,và 5.

 

     III. NỘI DUNG :

­   Thể hiện rõ lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo

­   Kỹ năng nhìn nhận của các em qua sách truyện

­   Kỹ năng quan sát môi trường hoạt động hàng ngày của các em đối với Thầy Cô .Và cảm nhận của các em đối với ngôi trường .

-   Ước mơ của các em về môi trường học tập, về vui chơi.

    IV . HÌNH THỨC DỰ THI  :

­   Học sinh thể hiện bài vẽ của mình trên giấy A3

­   Phía sau tranh ghi rõ họ và tên, lớp, chủ đề bài thi

­   Chất liệu tự do ( sáp màu , màu nước , màu bột , hoăc xé dán … ) 

 

     V . THỜI GIAN :

          1. Thời gian đăng ký :

          Giáo viên chủ nhiệm đăng ký danh sách học sinh dự thi với bộ phận Thư viện  hoặc giáo viên Mỹ thuật  từ  15 tháng 10 đến  ngày  25  tháng 10 năm 2011.

          2. Thời gian tổ chức  :

                   - Từ 7giờ 30  đến 9 giờ 30 sáng  ngày 5 tháng 11 năm 2011

                     - Địa Điểm : Sân Trường .

                     -  Nhà truờng phát giấy pht giấy cho cc em .

 

    VI. GIẢI THƯỞNG  :

            GIẢI I         : 5 GIẢI

                   GIẢI II        : 5 GIẢI

                   GIẢI III      : 5 GIẢI

                   GIẢI KK    : 15 GIẢI

 

        VII.THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO   :

          1. Ban tổ chức  :

 

+

Cô Đỗ Thị Bích Trâm

P. Hiệu Trưởng

Trưởng ban

+

Cô Đinh Thị Cúc 

GV Mỹ Thuật 

 Phó ban

+

Thầy Trần Bảo Long

CB. Thư viện

 Phó ban

 

2. Phục Vụ : 

 + Cô Mỹ , Cô Trí , Cô Phụng .

 + Bảo vệ : Anh Phước

 3.Băng rôn cò tên : Hội Thi Vẽ Tranh Chủ Đề “Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 -11 “              (Anh Phước Bảo Vệ)

 

          4. Ban giám khảo   :

+

Cô Đinh Thị Cúc 

GV Mỹ Thuật

 

 

+

Huỳnh Ngọc Diệp

GV Mỹ Thuật

 

 

       VIII. THANG ĐIỂM :   

v Ý Tưởng                                               :3 điểm

v Bố Cục                                              : 2 điểm

v Hình vẽ                                             : 3 điểm

v Màu sắc                                            : 2 điểm

                                                                                                         

                                                                                       Ngày 01 tháng10 năm 2011

            HIỆU TRƯỞNG                                                                   BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

     NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG                                                         ĐINH THỊ CÚC